Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Volná místa

Tisk E-mail

 

Zajímáte se o inkluzivní vzdělávání? Staňte se součástí systémového a komplexního projektu v této oblasti. Centrála v Praze i naše pobočky v regionech nabírají nové kolegyně a kolegy na pozice se zaměřením na vzdělávání.

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na pozice:

 

 

 

 

Uvažujete o změně? Chcete se podílet na řešení problémů sociálního vyloučení? Rozšiřte naše řady, právě hledáme nové posily do centrálního týmu na expertní pozice:

  

Regionální centrum Střed (pobočka Praha) hledá do svého týmu nadšence pro sociální začleňování, a to na expertní pozice. 

 

Další nabízené pozice:

 

Kontaktní osoba je vždy uvedena v příslušném inzerátu pro danou pozici. 

 

Aktualizováno dne 13.9. 2018.

Regionální koordinátor/ka workshopů a vzdělávacích aktivit//]]>