Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Vítkov/Budišov

Tisk E-mail

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 704 997

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725 535 543

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 556 312 229

   

  Města Vítkov a Budišov nad Budišovkou zahájila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování začátkem roku 2016 na základě společné přihlášky, díky čemuž dosáhla na minimální hranici počtu obyvatel obce, resp. svazku obcí, kde lze uplatňovat metodiku Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Společně tak budou mít možnost při řešení problémů sociálního vyloučení čerpat finanční prostředky na projekty z 3 operačních programů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů.

  Obě města, nacházející se na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, sousedí na jihu s vojenským újezdem Libavá a spadají do Opavského okresu. Město Vítkov s 5 879  obyvateli je obcí s rozšířenou působností a lokálním centrem nabízejícím veškeré základní služby a instituce. Město Budišov nad Budišovkou, které je od Vítkova vzdáleno 10 km, je do počtu obyvatel zhruba poloviční. Mnoho z místních obyvatel do Vítkova dojíždí za prací, na úřady nebo do škol. Celý region, který je vzhledem k jeho periferní poloze v útlumu tradičního průmyslu a v poklesu počtu pracovních příležitostí, lze považovat za strukturálně znevýhodněný. Nezaměstnanost v rámci ORP Vítkov se pohybuje kolem 12  %. Obě města jsou spojena s kauzou žhářského útoku na rodinu Kudrikových (2009) i následnými protestními pochody ultrapravice a jejích odpůrců (2013, 2014), které však mezi místními neměly přílišnou odezvu.

  Sociální vyloučení se zde dotýká nejen minoritního obyvatelstva, převážně romského etnika, které je zde již tradičně usazeno, ale také většinového obyvatelstva těchto dvou měst. Město Vítkov má zřízenou pozici romského koordinátora a zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb (jako obec s POU i pro město Budišov nad Budišovkou), kde se problematice sociálního vyloučení věnuje. Výčet faktorů přispívajících k sociálnímu vyloučení zahrnuje, vedle již zmíněné vysoké nezaměstnanosti, především neutěšenou bytovou situaci, vysokou míru zadluženosti, na inkluzívní opatření čekající základní stupeň vzdělávání a v neposlední řadě i přítomnost ubytoven provozovaných soukromými vlastníky. Sociální vyloučení zde není až na několik výjimek územně koncentrováno, ani vytěsňováno. Ve většině případů se jedná o bytové domy v rámci běžné zástavby. Rozprostřenost sociálního vyloučení se týká i místních ubytoven, kde žije odhadem 600 obyvatel. Ti mají dostupné veškeré nabízené služby a instituce. Nelze tak v tomto kontextu hovořit o sociálně vyloučených lokalitách jako spíše o konkrétních objektech s výskytem osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Z neziskových organizací zde působí Charita Odry, Fokus Opava, Renarkon, Centrum Inkluze Opava, Slezská Diakonie – MATANA, Elim Opava a další. Největší výzvou pro obě města v následujícím období bude přerušení spirály nezaměstnanosti, zadluženosti a ztráty bydlení, které se dotýká především mladých rodin s dětmi.

   

   

  Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>